שכבת י"א תש"ף- רכז השכבה יגאל יערן​

י"איערןיגאלרכז השכבה
י'אפרנקלטילדהיועצת השכבה
י'אברקאי מאיריליאוררכזת חינוך חברתי
י'אאלנבוגןאיריתפסיכולוגית
י'אקייזרהדסרכזת מעורבות חברתית
 י'א-1לוגסי
אופיר
 לשון,חינוך
 י'א-2הר-פזפז לשון, חינוך
 י'א-3גלזרדני
 חנ"ג,חינוך
 י'א-4פרנקל טילדהייעוץ חינוכי,חינוך
 י'א-5 קורנפלד סרוסי ורדיתמחול, חינוך
 י'א-6ריצקרעינתאנגלית, חינוך
 י'א-7דור
שרון
משאבי אנוש,חינוך
 י'א-8שור
זהבית
ספרות,חינוך
 י'א-9מקסימובאוריתאנגלית, חינוך
 י'א-10רויטלכהןתנ"ך,חינוך

 

כניסה למערכת