ניסיון

 

דף דוגמה עם פלאש

   

ביטוח תאונות אישיות

  פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים 2016-2017 חוברת הגשת תביעה תאונות אישיות תלמידים

התחום הפדגוגי בביה"ס

הסבר על בחינות הבגרות ,שיטת הח

תקנון בית הספר

תקנון בית הספר להורדת מסמך התקנון הקליקו תיכון היובל – הרצליה[1]  התקנון הבית ספרי הוא מסמך המפרט את הכללים החלים בבית הספר. התקנון הבית ספרי כפוף להוראות הדין ובמיוחד לקבוע בחוק זכויות התלמיד. אם קיימת סתירה בין הוראות התקנון להוראות החוק, הוראותיו של החוק גוברות. תלמידי בית הספר נדרשים להישמע להוראות צוות בית הספר. צוות […]