מסע ישראלי יא תשפא

מסע ישראלי שכבה יא תשפא מנהלת השכבה דפנה שרון זמסקי