מגמת מידע ונתונים DATA ANALYSIS מגמה חדשה שתפתח בתיכון היובל בשנת הלימודים תשפ"ג

כניסה למערכת