מגמת מידע ונתונים DATA ANALYSIS מגמה חדשה שתפתח בתיכון היובל בשנת הלימודים תשפ"ג

הגדרות כלליות כניסה למערכת