רכזת המקצוע– יפה חן אפוטה
צוות המורים: איסאק אברהם, אלוס איריס, אפוטה יפה, גולדברנר סיגלית, דני ווברויצ'יק, ויסמן אילנה ,טולר רבקה, כהן לילי, יגרמן סיגל, סיון בוזגן, ליאת רווה,
מירנץ שרון,
עסיס דודי, בר ציון ספיר, רביד ארדהיים, ריבלין נגה, שחף טל,
שרון זמסקי דפנה.
    

עולים לי"א בתשפ"ב

את עבודת הקיץ יש להכין בצורה מסודרת ומאורגנת (אחרת העבודה לא תיבדק)
ולהגישה למורה בשנה״ל הבאה עד לתאריך 12.9.21.
ב 12.9.21 יתקיים מבחן במתמטיקה לכל השכבה (כולל מבחן מעבר).

3 יחל עבודת קיץ לעולים ל י"א 1 – י"א 2   

3 יחל עבודת קיץ לעולים לי"א 3-9

4 יחל עבודת קיץ לעולים לי"א ברמת 4 יחל ,
 
חוברת בגרויות לרמת 4 יח"ל

5 יחל עבודת קיץ לעולים לי"א ברמת 5 יחל

עולים ליוד בתשפ"ב

את העבודה יש להגיש בצורה מאורגנת ומסודרת בשבוע הראשון למורה למתמטיקה  .
נושאים מתוך העבודה יכללו במבחן הראשון בתיכון.

עבודת הקיץ ברמה המוגברת תלמידי חטיבות ששובצו לרמת 5 יח"ל

עבודת קיץ ברמה המוגברת תלמידי חטיבות  ששובצו לרמת 4 יח"ל

עבודת קיץ ברמה הרגילה תלמידי חטיבות ששובצו לרמת 3 יח"ל

 

 

 

מצב קישור לקובץ הגאוגברה של המעגל והפונקציות הטריגונומטריות

https://www.geogebra.org/m/yaRGkDQJ


כניסה למערכת