רכזת המקצוע– ספיר בר ציון
צוות המורים: איסאק אברהם, אלוס איריס,גולדברנר סיגלית,  ויסמן אילנה ,טולר רבקה, כהן לילי, יגרמן סיגל, סיון בוזגן, ליאת רווה,מירנץ שרון, עסיס דודי, בר ציון ספיר,מיכל שחף  , סקורוחוד פרדי ,ריבלין נגה, שחף טל, שרון זמסקי דפנה.   

קריטריונים לשנת תשפ"ד ועבודת הקיץ במתמטיקה לפי רמות לימוד

 

 

מצב קישור לקובץ הגאוגברה של המעגל והפונקציות הטריגונומטריות

https://www.geogebra.org/m/yaRGkDQJ


כניסה למערכת