רכז המקצוע– יונתן ברק 
יערן יגאל ,גרשון יואב,אתי פרץ

עדות מכורש הפרסי גליל חרס מרתק

הצהרת כורש הינה סמל חזק לסובלנות ורב-תרבותיות .

בהרצאה מרתקת זו ניל מקגרגור , מנהל המוזיאון הבריטי ,

עוקב אחר 2,600 שנות היסטוריה במזרח התיכון בעזרת חפץ יחיד זה.

✍🏻תוכנית הלימודים יחידת חובה

✍🏻הנחיות בנוגע לשאלות עם קטע מקור בבחינות הבגרות

✍🏻 שיעורי היסטוריה בערוץ ההיסטוריה

קול הרע"ם מקהיר

תחנת רדיו מצרית. שידרה מקהיר שידורי תעמולה בשפה העברית במהלך שנות השישים של המאה העשרים.
דיווחיה הכוזבים על נצחונות מצריים במלחמת ששת-הימים ושיבושי הלשון של קרייניה הפכו אותה למקור לבדיחות
בישראל. שם התחנה הפך נרדף לכלי תקשורת מגויס ולא אמין .כזכור, ביוני 1967 תחנת הרדיו של מצרים
שידרה הודעות לישראל להיכנע. חלק מההודעות היו בערבית וחלק בעברית עילגת.

✍🏻רדיו קהיר משדר תעמולה זולה בזמן מלחמת ששת הימים

הגדרות כלליות כניסה למערכת