תוצאת תמונה עבור השאלת ספרי לימוד

 

מצורף טופס עבור תשלום לפרויקט השאלת ספרים

בסך 320 ש"ח.

ניתן למלא ולהעביר ידנית עם התלמיד לחדר הגזברות.

תשלום בצ'ק יתאפשר רק החל מתאריך 21/6.

הקלק להורדת הקובץ

 

כניסה למערכת