רכזת המקצוע:

טל לירם

צוות המורים:
סיון אורן, איציק רייכר, עופר אילות, יואב גרשון, אתי פרץ, נירית רקוץ, יגאל יערן, ליאור ברקאי-מאירי, טל לירם. 
תוצאת תמונה עבור אזרחות

תרשים סיכום זכויות אדם תשע"ז
הנחיות למענה  על שאלת אנסין

הנחיות למענה על שאלת ארוע

 הנחיות למענה על שאלת עמדה

 שאלת עמדה לתרגול ותשובה לדוגמא

תוכנית הלימודים באזרחות     מסמך התוכנית

מסמך סיכום ההיבחנות החדשה

סרטוני הכנה לבגרות

כניסה למערכת