Image result for ‫המשלחת לגרמניה דגל‬‎

המשלחת לגרמניה בנויה מתלמידים נבחרים משכבת י',חובבי ספורט, בעלי התנהגות נאותה ביותר,התורמים לחברה ולבית הספר.
בכדי להיבחר למשלחת על התלמידים להיות מומלצים ע"י מחנך הכיתה,המורה לחינוך גופני, רכז השכבה ויועצת השכבה.

המשלחת יוצאת מטעם חברת דיאלוג, שמשתפת פעולה עם ארגון הספורט יוגנד (הספורטאים הצעירים מגרמניה),
שזו בעצם תנועת נוער.
בהחלפת המשלחות לומדים להכיר תרבויות שונות ומנסים להגיע להבנות לגבי עתיד טוב יותר השנה הסיסמא היא:

"הולכים ביחד לעתיד חדש"

פרויקט החלפת המשלחות התחיל בשנת 2001 .

סרט שנעשה על חילופי המשלחות  בקיץ בגרמניה ובסוכות 2022 בארץ

https://youtu.be/WYuw9nlgZFk

 
נגן וידאו

משלחת תיכון היובל לגרמניה 2019