בית ספר תיכון "היובל" מרכין ראש וזוכר את בוגריו, חללי צה"ל.

סימינוביץ ליאור תשס"ד – תשפ"ד 2004 – 2023

זריף אורן תשל"ו-תשנ"ז 1976-1997

חרמש אסף תשל"ו-תשנ"ה 1995-1976

לוי איתן תשל"ח-תשנ"ז 1978-1997

עטר קרן תשמ"ה-תשס"ו 1985-2006

קלרו ניב תשמ"ה-תשסה 1985-2005

קרייזלר דגן(חיים) תשל"ג – תשנ"א 1972-1991

רודובסקי גל תשל"ז -תשנ"ז 1977-1997

רוצ'נסקי יאן תשמ"ב-תשס"ד 1982-2004

רשף אייל תשל"א-תשע"ו 1971-2015

יוסף באומינגר נצר אחרון תרפ"ח-תש"ח 1928-1948

         

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת