בעלי תפקידים בשנה"ל תשפ"ב 2021-2022

⚛️מנהל בית הספר –עופר אילות

⚛️ סגן,רכז מערכת-איסאק אברהם: מטפל בבנייה ובתפעול של מערכת השיעורים,הסעות לביה"ס וממנו ואירועים בית ספריים.
⚛️סגנית,רכזת פדגוגית-נירית רקוץ': מטפלת בתחומי הלימוד,מתכונות ובגרויות,בעלי תפקידים בשכבות
⚛️סגנית,רכזת חברתית-ליאור ברקאי מאירי: מטפלת בתחומי החינוך החברתי והערכי, מעורבות חברתית ,מועצת תלמידים בית ספרית

מנהל/ת השכבהנירית ורקר
קרן שייןדפנה שרון-זמסקי

יועצת
יועצת כיתות 1,2,10

פסיכולוגית

טילדה פרנקל
פנינה פוקרד 

אירית אלנבוגן

הלפרין נעמה
פנינה פוקרד

שינוק אריאלה

גלית קלרמן
פנינה פוקרד

אירית אלנבוגן

רכזת חינוך חברתי וערכיליאור ברקאי-מאיריליאור ברקאי-מאיריליאור ברקאי-מאירי
רכזת מעורבות חברתיתאתי פרץקטי בורגרצביה קאופמן
מחנכי הכיתות
הכיתה שכבה י'שכבה י"אשכבה י"ב
כיתה 1שרון דור בן חוריןעינת ניבגלית קלרמן
כיתה 2נעמה משהקטי בורגריואב גרשון
כיתה 3ורדית קרונפלד סרוסיעמית רוקמןדני גלזר
כיתה 4טילדה פרנקלנעמה הלפריןשרה וינר
כיתה 5זהבית שורליאור ברקאי-מאיריחן פינק
כיתה 6עינת ריצקרענת אשל נורית האן
כיתה 7קרן בירמןמיכל בן עמי טל שחף
כיתה 8יונתן ברקאיילת פרחי ליאור גרודה
כיתה 9אורית מקסימובאורלי שוורץשרון מירנץ
כיתה 10
כיתה 11
רויטל כהן
אמיר  סטרנס

פז הרפז
_________

הדר צדוק
__________

רשימת רכזים עפ"י מקצועות/מגמות

מקצוע/מגמה

שם המורה

 

מקצוע/מגמה

שם המורה

אזרחות ומדה"חשירה בלומר
אומנותליאור גרודה
אנגלית     ליאת הירשפלדביוטכנולוגיהרות לנץ
ביולוגיהנורית האןהסטוריהיונתן ברק
חנ"ג וכדורסלפזית טבקתנ"ך והתאמות  למידה והבחנות
יעל כהן
רכזת בגרויותחן פינק לשון בלהה יצחק
רכז שח"מיואב גרשוןהנדסת תוכנה
לילי כהן
כימיהנטלי רוזנברגמחולורדית קרונפלד סרוסי
מינהל עסקים
ורכז תקשוב
יונתן בן גלמתמטיקה ואתר ביה"ס
יפה אפוטה
ערבית
סיגל אלוביץ
ספרותאורלי שוורץ
מזרחנותאסף לפיד
פיזיקהעמיר כץ
בטחון ובטיחות צביה קאופמןניהול משאבי אנוש ורכזת טיולים   שרון דור בן חורין
תיאטרוןאורלי שפריר
רכזת מהו"ת /השאלת ספרים
נועה קרן בר אור 
 תקשורתמוטי כהןרכזת חברתית בית ספרית
ליאור ברקאי מאירי
דיפלומטיהרון עזרא גיאוגרפיהאמיר סטרנס 

צוות המנהלה

שם משפחה שם פרטיתפקידשלוחהדואר אלקטרוני
פישמן טדניראסנתמנהלנית6[email protected]
כהןמיכלמזכירת מנהל4 [email protected]
אהרוןאתימזכירת בגרויות2
[email protected]
כהןבריג'יטמזכירת התאמות3
[email protected]
אלפידנהמזכירת תלמידים ומנב"ס1[email protected]
דרסהסליןגזברות והנה"ח5
[email protected]
שטייןאורהספרנית8
[email protected]
צדקהרחללבורנט/ית7
[email protected]
בריסקיןגנאדילבורנט/ית7[email protected]
מזרחירוניאב הבית [email protected]
מזרחיאפיאיש מחשוב 
[email protected]
כניסה למערכת