קישור לאתר חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים
קישור לאתר משרד החינוך אגף קליטת תלמידים עולים
קישור לאתר חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות

מוקדי מידע וטלפונים

כניסה למערכת