אגף לקויות למידה והפרעות קשב-אגרת להורה

הורות מלווה בהתלבטות מתמדת לגבי הלווי והתמיכה המתאימים לילדים בלמידתם. הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה עסוקים בכך שבעתיים. קיומו של קשר רציף בין הבית לצוות החינוכי בבית הספר משרה ביטחון על התלמיד ומהווה תשתית טובה לתכנון ההתערבויות שמתאימות לו.

בשורות הבאות אנו מבקשים ליידע את ההורים במספר נושאים הקשורים לסוגיית ההתאמות בבחינות בגרות לתלמידים בעלי לקויות למידה ומקווים להגביר בכך את שיתוף הפעולה בין בית הספר וההורים.

הקלק להורדת אגרת להורה

מ.ט.ר.ה. המרכז להוראה מתקנת הרצליה

מרכז מטרה – המרכז להוראה מתקנת נותן מענה טיפולי ודידקטי לילדים עם צרכים מיוחדים מאיזור הרצליה, כדי לקדם מסוגלות לימודית, רגשית וחברתית.

כניסה למצגת תיכון היובל- מצגת בנושא ליקויי למידה מטרת המצגת:שיתוף המורים בהליכי זיהוי, איתור וטיפול בתלמידים לקויי למידה;מתן קווים מנחים לאיתור תלמידים עם קשיי למידה ובירור הצורך באבחון;תהליך הפניית תלמיד לאבחון;עבודת וועדת ההתאמות הבית-ספרית.

כניסהלאתר משרד החינוך – התאמת דרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות לתלמידים עם ליקויי למידה בחטיבה העליונה (כיתות י', י"א, י"ב)

כניסהלאתר משרד החינוך -ועדות השמה וערר

כניסהלאתר חוזר מנכ"ל עדכני בנושא לקויי למידה

כניסהלאתר עוגן – מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) פורטל העוסק בליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז

כניסה לאתר "קשב" –אתר בנושא התמודדות עם קשב וריכוז

כניסה לאתר שפ"י – אתר השרות הפסיכולוגי ייעוצי

כניסהלאתר אגודת ניצן לקידום ליקויי למידה

כניסהלאתר משרד החינוך – אגף חינוך מיוחד – קשר מיוחד

כניסה לאתר משרד החינוך – חוזרי מנכ"ל התאמות בדרכי הבחנות

כניסהלאתר או"ח – פורטל הורים

כניסהלאתר מקום מיוחד –מאגר המידע להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים

כניסה לאתר משרד החינוך – חוזרי מנכ"ל ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר

מוקדי מידע וטלפונים

כניסה למערכת