הודעה לכל הנרשמים

הודעה לנרשמים לכיתות המצוינות

כיתות מצוינות תהליך הקבלה.
להורים ולתלמידים שלום. אתמול נשלחו לכתובות המייל שלכם הודעות בדבר קבלה לכיתות המצוינות של בית הספר (נחשון, רקיע, עמוס). מטבע הדברים, חלק מהתלמידים קיבלו הודעת דחייה. מתקבלות פניות רבות של הורים למזכירות בית הספר כדי לברר או לערער על ההחלטה. ברצוני להבהיר את הנושא. כל הפניות תטופלנה בשלב שבו נשוב לפעול ונוכל להיפגש עם הורים ותלמידים פנים אל פנים. חשוב לציין שהודעת הקבלה / דחייה אינה מהווה אישור קבלה ורישום לבית הספר. רק לאחר פתיחת הרישום יובהרו הדברים באופן מלא. תלמידים שהתקבלו ושייבחרו שלא להירשם לבית הספר יפנו את מקומם לבאים בתור. אין לנו כרגע יכולת לדעת כמה מקומות יתפנו. אבקש סבלנות מכולם. מזכירות בית הספר לא יכולות לתת מענה לשאלות או לבקשות ערעור.
בריאות לכולם.
עופר אילות
מנהל בית הספר.

 

כניסה למערכת