לקראת שנת הלימודים 
תש "פ  2019-2020

בוגרי חטיבות הביניים ברוכים הבאים לתיכון "היובל".

אנו מברכים אותך עם סיום לימודיך בחטיבת הביניים ולקראת המעבר לתיכון
ומאחלים לך הצלחה רבה בלימודיך.

תמונה קשורה

רישום שלב ב' 

קובץ הנחיות לקראת רישום שלב ב' יעלה בקרוב

רשימת ספרי לימוד לשכבה יוד תש"פ

טופס רישום שלב א'. רק מועמד שלא מילא טופס רישום בשלב א' מתבקש
למלא את טופסי הרישום המצורפים ולהביאם ביום הרישום שלב ב' לביה"ס

בתיכון "היובל" פותחים לכם עתידתמונה קשורה

להתראות בתיכון "היובל"

   מידעון לשנה"ל תש"פ 2019-2020

,

לקראת שנת הלימודים
תש "פ  2019-2020

בוגרי חטיבות הביניים ברוכים הבאים לתיכון "היובל".

אנו מברכים אותך עם סיום לימודיך בחטיבת הביניים ולקראת המעבר לתיכון ומאחלים לך הצלחה רבה בלימודיך.

מידעון לשנה"ל תש"פ 2019-2020

להורדת קובץ הזמנה ליום הפתוח -הקליקו

להורדת קובץ הזמנה למילוי העדפות -הקליקו

מידעון לשנה"ל תש"פ  2019-2020

ערב פתוח כללי ב- 7.03.2019 בשעה 19:00

ערב חשיפה לתחומי האומנויות  ב 24.2.2019 בשעה 19:00

 רישום שלב א'
בתאריכים:

***יום שני 25.3.2019  ** יום שלישי  26.3.2019 *** יום רביעי 27.3.2019
בין השעות 17:00 – 14:00

רישום לראיונות למגמות

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות למגמת ביוטכנולוגיה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות למגמת כימיה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות לכיתות נחשון/עמו"ס/רקי"ע

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לראיונות למגמת הנדסת תוכנה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות למגמת ביולוגיה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות למגמת  דיפלומטיה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות לפיזיקה

בתיכון "היובל" פותחים לכם עתידתמונה קשורה

להתראות בתיכון "היובל"

   מידעון לשנה"ל תש"פ 2019-2020

לקראת שנת הלימודים
תש "פ  2019-2020

בוגרי חטיבות הביניים ברוכים הבאים לתיכון "היובל".

אנו מברכים אותך עם סיום לימודיך בחטיבת הביניים ולקראת המעבר לתיכון ומאחלים לך הצלחה רבה בלימודיך.

מידעון לשנה"ל תש"פ 2019-2020

להורדת קובץ הזמנה ליום הפתוח -הקליקו

להורדת קובץ הזמנה למילוי העדפות -הקליקו

מידעון לשנה"ל תש"פ  2019-2020

ערב פתוח כללי ב- 7.03.2019 בשעה 19:00

ערב חשיפה לתחומי האומנויות  ב 24.2.2019 בשעה 19:00

 רישום שלב א'
בתאריכים:

***יום שני 25.3.2019  ** יום שלישי  26.3.2019 *** יום רביעי 27.3.2019
בין השעות 17:00 – 14:00

רישום לראיונות למגמות

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות למגמת ביוטכנולוגיה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות למגמת כימיה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות לכיתות נחשון/עמו"ס/רקי"ע

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לראיונות למגמת הנדסת תוכנה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות למגמת ביולוגיה

תוצאת תמונה עבור ‪link‬‏קישור לטופס רישום לראיונות למגמת  דיפלומטיה

קישור לטופס רישום לראיונות לפיזיקה

בתיכון "היובל" פותחים לכם עתידתמונה קשורה

להתראות בתיכון "היובל"

   מידעון לשנה"ל תש"פ 2019-2020

 

 

כניסה למערכת