בעלי תפקידים בשנה"ל תשע"ט 2018-2019

1. מנהל בית הספר –עופר אילות
2. סגן,רכז מערכת-איסאק אברהם: מטפל בבנייה ובתפעול של מערכת השיעורים,הסעות לביה"ס וממנו ואירועים בית ספריים.
3. סגנית,רכזת פדגוגית-נירית רקוץ': מטפלת בתחומי הלימוד,מתכונות ובגרויות,בעלי תפקידים בשכבות
רכז/ת השכבהיגאל יערן
קרן שייןדפנה שרון-זמסקי
יועצת

פסיכולוגית

ליאן חפץ

אירית אלנבוגן

ליאן חפץ

מירה ברמה

פנינה פוקרד

אירית אלנבוגן

רכזת חברתיתליאור ברקאי-מאיריליאור ברקאי-מאיריליאור ברקאי-מאירי
רכזת מעורבות חברתיתהדס קייזר
יעקב גדי
צביה קאופמן
מחנכי הכיתות
הכיתה שכבה י'שכבה י"אשכבה י"ב
כיתה 1אופיר לוגסי
דנון ענת ברק יונתן
כיתה 2פז הר-פז
קרן שיין
גרשון יואב
כיתה 3דני גלזר
ליאור ברקאי מאיריוינר שרה
כיתה 4טילדה פרנקל
עמית רוקמןפוקרד פנינה
כיתה 5ורדית קורנפלד סרוסייונתן בן גל
פינק חן
כיתה 6עינת ריצקראורלי שוורץ
האן נורית
כיתה 7שרון דור
ליאן חפץשחף טל
כיתה 8זהבית שור
איילת פרחי
נורית רוזנר
כיתה 9אורית מקסימוב
כיתה 10רויטל כהן

רשימת רכזים עפ"י מקצועות/מגמות

מקצוע/מגמה

שם המורה

 

מקצוע/מגמה

שם המורה

אזרחות ומדה"חטל לירםאומנותנורית רוזנר
אנגלית    עינת ריצקר
ביוטכנולוגיהד"ר רות לנץ
ביולוגיהנורית האןהסטוריהיונתן ברק
חנ"ג וכדורסלפזית טבקהתאמות  למידה והבחנות
יעל כהן
רכזת בגרויותחן פינק לשון בלהה יצחק
מב"ר/אתגר ענת דנוןהנדסת תוכנה
לילי כהן
כימיהכלנית כץמחולורדית קורפלד סרוסי
מינהל עסקים
ורכז תקשוב
יונתן בן גלמתמטיקהיפה אפוטה
ניהול עסקי שרון דורספרותאורלי שוורץ
ערביתסיגל אלוביץפיזיקהרן אביטל
בטחון ובטיחות צביה קאופמןתנ"ך  יעל כהן 
תיאטרוןאורלי שפריר
רכזת מהו"ת  נועה קרן בר אור 
 תקשורתמוטי כהןאתר ביה"סיפה אפוטה
רכזת חינוך חברתי ליאור ברקאי מאירירכזת טיוליםשרון דור בן חורין

צוות המנהלה

שם משפחה שם פרטיתפקידשלוחהדואר אלקטרוני
פישמן טדניראסנתמינהלנית6[email protected]
כהןמיכלמזכירת מנהל4[email protected]
אהרוןאתימזכירת בגרויות2
[email protected]
כהןבריג'יטמזכירת התאמות3
[email protected]
גאולהויקטוריהמזכירת תל' ומנב"ס1
[email protected]
דרסהסליןגזברות והנה"ח5
[email protected]
שטייןאורהספרנית8
[email protected]
צדקהרחללבורנט/ית7
[email protected]
בריסקיןגנאדילבורנט/ית7[email protected]
מזרחירוניאב/אם בית [email protected]
מזרחיאפיאיש מיחשוב 
[email protected]

 

 

כניסה למערכת